Wtajemniczenie

Dobierz stronnika. Splugawienie: Zmniejsz jego koszt o (2).

Dodatkowy opis karty

J-E-S-T-E-Ś-P-A-S-K-U-D-Ą