Bolf Walitarcza

Za każdym razem gdy twój bohater otrzymuje obrażenia, przechodzą na tego stronnika.

Dodatkowy opis karty

Bolf ostatnio dużo na siebie bierze.

Card Sounds