Antyczny medibot

Okrzyk bojowy: Przywróć 8 pkt. zdrowia twojemu bohaterowi.

Dodatkowy opis karty

Teraz, panie, to już takich nie robią! (Zapewne dlatego, że większość wybuchła).

Card Sounds