Inkrustowany skarabeusz

Okrzyk bojowy: Odkryj
kartę o koszcie (3).

Dodatkowy opis karty

Co kropelka sklei sklei, żadna siła nie rozdzieli!

Card Sounds