Mentalistka

Okrzyk bojowy: Skopiuj kartę z talii przeciwnika i dodaj ją do twojej ręki.

Dodatkowy opis karty

„Widzę... ognika. Dlaczego masz ognika?!”.