Wierny pomagier

Prowokacja
Ma +1/+1 za każdego bossa pokonanego podczas tej wyprawy.