Roszada

Moc specjalna
Przesuń przyjaznego stronnika w lewo. Można powtórzyć.