Murozond

Okrzyk bojowy: Twoje tury trwają teraz 15 sekund.
W każdej turze dobierasz dwie dodatkowe karty.