Pan Zarazy

Moc specjalna
Wybierz jedno: +3 do ataku w tej turze; lub otrzymujesz 3 pkt. pancerza.