• Registered member for a year. This achievement can be earned multiple times.

Recently Earned

This achievement has been awarded 594,775 times. It was recently earned by:

 1. Pitoloko May 5, 2021
 2. Khatarnak2825 May 5, 2021
 3. Deeptry May 5, 2021
 4. QniX11 May 5, 2021
 5. Biorobot May 5, 2021
 6. Diranman2 May 5, 2021
 7. Frozentt0 May 5, 2021
 8. ankokuu May 5, 2021
 9. Drakeflames May 4, 2021
 10. way26 May 4, 2021
 11. yepapapepeap May 4, 2021
 12. pjvedder May 4, 2021
 13. D4rKsDZs May 4, 2021
 14. vicken May 4, 2021
 15. Sebster May 4, 2021
 16. ykb May 4, 2021
 17. user-100060369 May 4, 2021
 18. Babaduk May 4, 2021
 19. Houlty1 May 4, 2021
 20. ttrevor13 May 4, 2021
 21. drstein May 4, 2021
 22. FallenRyan May 4, 2021
 23. Shaurr May 4, 2021
 24. gmyman May 4, 2021
 25. user-100060098 May 4, 2021
 26. snakehunterkun May 4, 2021
 27. user-100332068 May 4, 2021
 28. Sjaak42 May 4, 2021
 29. Khamu May 4, 2021
 30. FaustOWnia1 May 4, 2021
 31. Bottom_Crab May 4, 2021
 32. ZoboCamel May 3, 2021
 33. krisslll May 3, 2021
 34. frens May 3, 2021
 35. Panzzellus May 3, 2021
 36. abilash May 3, 2021
 37. Heg May 3, 2021
 38. comylk May 3, 2021
 39. KennyCZ123 May 3, 2021
 40. Bartoslaw May 3, 2021
 41. haarkon4 May 3, 2021
 42. Zixco May 3, 2021
 43. Hirrumi May 3, 2021
 44. Globuzzz May 3, 2021
 45. colafleske May 3, 2021
 46. user-20133564 May 3, 2021
 47. Relik May 3, 2021
 48. vinter May 3, 2021
 49. Amonios May 3, 2021
 50. DoctorGonzo1337 May 3, 2021