• Registered member for a year. This achievement can be earned multiple times.

Recently Earned

This achievement has been awarded 534,675 times. It was recently earned by:

 1. GMAlon Feb 16, 2020
 2. Purrsanity Feb 16, 2020
 3. BranKaspar Feb 16, 2020
 4. Young404Dan Feb 15, 2020
 5. Chacal Feb 15, 2020
 6. Mediph1 Feb 15, 2020
 7. BloodyAx5 Feb 15, 2020
 8. Kozura04 Feb 15, 2020
 9. TSPZeus Feb 15, 2020
 10. DjPash Feb 15, 2020
 11. Alundris Feb 15, 2020
 12. Ogemaniac Feb 15, 2020
 13. McF4rtson Feb 15, 2020
 14. JaroudiOmar Feb 14, 2020
 15. RuzovyAnanas Feb 14, 2020
 16. EspressoRat Feb 14, 2020
 17. Girakuru Feb 14, 2020
 18. tutatasoy Feb 14, 2020
 19. Rakio Feb 14, 2020
 20. user-100271128 Feb 14, 2020
 21. QuietStorm_Hs Feb 14, 2020
 22. Xx_Cipher_X Feb 14, 2020
 23. Karfiol Feb 14, 2020
 24. thriLLL Feb 14, 2020
 25. nnihilator Feb 14, 2020
 26. And2320 Feb 14, 2020
 27. RazoRaptor Feb 14, 2020
 28. Panperduto Feb 14, 2020
 29. Kenyemeister Feb 14, 2020
 30. DraganThePRO Feb 14, 2020
 31. CyAnoras Feb 14, 2020
 32. Utopiaone Feb 13, 2020
 33. Crlx Feb 13, 2020
 34. Kronos8 Feb 13, 2020
 35. mistakemade Feb 13, 2020
 36. NyPoka Feb 13, 2020
 37. BlakeEM Feb 13, 2020
 38. dogmeatHS Feb 13, 2020
 39. recepkucuk Feb 13, 2020
 40. FlabbyFlex Feb 13, 2020
 41. smirnoff7 Feb 13, 2020
 42. shakhta Feb 13, 2020
 43. kyeo1388 Feb 13, 2020
 44. stevebobby Feb 13, 2020
 45. Drakmor95 Feb 13, 2020
 46. Bonaas Feb 13, 2020
 47. mtmf Feb 13, 2020
 48. Darthpotater Feb 13, 2020
 49. jeroenvnv Feb 13, 2020
 50. Hikari1122 Feb 13, 2020