• Registered member for a year. This achievement can be earned multiple times.

Recently Earned

This achievement has been awarded 626,709 times. It was recently earned by:

 1. Drezzal May 21, 2022
 2. Deenn13 May 21, 2022
 3. Kendor613 May 20, 2022
 4. GiantHaystacks May 20, 2022
 5. LordCornwall86 May 20, 2022
 6. DirtyDog May 20, 2022
 7. ecomann May 19, 2022
 8. Pecies May 19, 2022
 9. UzzY May 19, 2022
 10. Blue_Banana_whotookthisname May 19, 2022
 11. Reske May 19, 2022
 12. shejdi May 18, 2022
 13. fiodor May 18, 2022
 14. TheGo4lie May 18, 2022
 15. Christernf May 18, 2022
 16. mrob3 May 18, 2022
 17. ZeSilverclav May 18, 2022
 18. xxxxxxxxxxxxxxxx May 18, 2022
 19. Kratosmaximo May 18, 2022
 20. NeToxic May 18, 2022
 21. Spugna30000 May 18, 2022
 22. stefyS May 18, 2022
 23. Aranill May 18, 2022
 24. helsinkiishell May 18, 2022
 25. brainsane24 May 17, 2022
 26. Mysterymask May 17, 2022
 27. Akemi901 May 17, 2022
 28. Zhenia01 May 17, 2022
 29. Turinfly808 May 17, 2022
 30. BlueTwo May 17, 2022
 31. Raster96 May 17, 2022
 32. Modification May 17, 2022
 33. Piorewrerer May 17, 2022
 34. tomastefan May 17, 2022
 35. SirHellsing420 May 17, 2022
 36. DGrier May 16, 2022
 37. Lydian May 16, 2022
 38. Spontexx May 16, 2022
 39. HereticBill May 16, 2022
 40. Wiesserik May 16, 2022
 41. Godsbane5 May 16, 2022
 42. AutistoAnime May 16, 2022
 43. swinkscalibur May 16, 2022
 44. Reilhac May 16, 2022
 45. Evhen79 May 16, 2022
 46. jaredb May 16, 2022
 47. user-25036730 May 16, 2022
 48. H3rK May 16, 2022
 49. Artyomchik May 16, 2022
 50. DrFlan May 16, 2022