Recently Earned

This achievement has been awarded 32 times:

 1. UnderTaker Oct 26, 2020
 2. user-23590678 Oct 3, 2020
 3. Mijg1210 Sep 21, 2020
 4. RainbowUnicorn Aug 22, 2020
 5. LenidaxMagic Aug 17, 2020
 6. Greym1 Aug 14, 2020
 7. larryvarza Aug 13, 2020
 8. Granpasso Aug 13, 2020
 9. deco Aug 13, 2020
 10. Skelos_bg Aug 12, 2020
 11. Xtroyan Aug 10, 2020
 12. Cris_Edge Aug 10, 2020
 13. CaHgO Aug 9, 2020
 14. Dr_Scaphandre Aug 8, 2020
 15. D4Cheap Aug 8, 2020
 16. Lekazard Aug 7, 2020
 17. Omega1989 Aug 7, 2020
 18. GoodKraken Aug 6, 2020
 19. blind_chameleon Aug 6, 2020
 20. user-28266498 Aug 6, 2020
 21. Blackyoin Aug 5, 2020
 22. Geekboy_X Aug 5, 2020
 23. Areculus Aug 5, 2020
 24. Bubo_Bubo Aug 4, 2020
 25. duff4444 Aug 4, 2020
 26. Zoric94 Aug 4, 2020
 27. Eisdaeg Aug 4, 2020
 28. Zavhulonn Aug 4, 2020
 29. Bartosz120 Aug 4, 2020
 30. Xerdos Aug 4, 2020
 31. xskarma Aug 3, 2020
 32. MurlocHolmes_HS Aug 3, 2020