Recently Earned

This achievement has been awarded 52,157 times. It was recently earned by:

 1. ALED Dec 1, 2020
 2. Cuki123 Dec 1, 2020
 3. multikalkki Dec 1, 2020
 4. Shift_Rox Nov 28, 2020
 5. Shift_Rox Nov 28, 2020
 6. Shift_Rox Nov 28, 2020
 7. donmiguel Nov 28, 2020
 8. Irrat10nal Nov 28, 2020
 9. guilherme14121 Nov 26, 2020
 10. Powermonger Nov 26, 2020
 11. farqtheorc Nov 26, 2020
 12. THD365 Nov 25, 2020
 13. Birchenn Nov 24, 2020
 14. PixellSnow Nov 21, 2020
 15. FleischerMH Nov 20, 2020
 16. JiggyVileplume Nov 20, 2020
 17. ClericOrSomething Nov 20, 2020
 18. Gargoyle Nov 20, 2020
 19. NLKnight21 Nov 18, 2020
 20. Kelmalar Nov 18, 2020
 21. QuatroBajena Nov 17, 2020
 22. Albatrozz Nov 17, 2020
 23. Sofsnof Nov 17, 2020
 24. Tingus Nov 17, 2020
 25. Eddie93 Nov 16, 2020
 26. DonJuan Nov 16, 2020
 27. Amghannam Nov 16, 2020
 28. Phaz Nov 14, 2020
 29. Lexin Nov 14, 2020
 30. Georgegipa Nov 13, 2020
 31. TheRazorek Nov 12, 2020
 32. Mazza Nov 12, 2020
 33. foccker Nov 11, 2020
 34. Mapanglaw27 Nov 11, 2020
 35. SergeyWriter Nov 10, 2020
 36. tusmus Nov 10, 2020
 37. Loreb Nov 9, 2020
 38. ForgottenHead Nov 9, 2020
 39. Bara1 Nov 8, 2020
 40. RightGuardBerry Nov 8, 2020
 41. EienSlash Nov 8, 2020
 42. omywankenobi1230 Nov 8, 2020
 43. CyberBiscuit Nov 7, 2020
 44. adpbnp101 Nov 7, 2020
 45. Grizimetak Nov 7, 2020
 46. Ibgram Nov 6, 2020
 47. Diluvios Nov 5, 2020
 48. ArchaeologistAndorin Nov 5, 2020
 49. re1atIve Nov 5, 2020
 50. darklord223 Nov 4, 2020