Utemperowanie

Moc specjalna
Daj stronnikowi -2 do ataku do twojej następnej tury.