Przywalenie

Moc specjalna
Zadaj 3 pkt. obrażeń piñacie.