Wielki czerwony przycisk

Moc specjalna
Aktywuj moc Pancerza mechanicznego dostępną w tej turze!