Przygana

Moc specjalna
Cofnij losowego wrogiego stronnika do ręki przeciwnika.