Garr

Za każdym razem gdy ten stronnik otrzyma obrażenia, przyzwij Żywiołaka 2/3 z Prowokacją.

Card Sounds