Beomki Hong

Prowokacja. Przyjazni stronnicy nie mogą być Zamrożeni.