Nekrotyczna aura

Moc specjalna
Zadaj 3 pkt. obrażeń wrogiemu bohaterowi.

Card Sounds