โทสะทำลายล้าง

พลังฮีโร่ ทำลายมินเนี่ยนพลังชีวิตไม่เต็ม[b]หนึ่งตัว ค่าร่ายเพิ่มขึ้น (1) ต่อ[b]มินเนี่ยนพลังชีวิตไม่เต็มแต่ละตัว