ว่าจ้าง

เลือกมินเนี่ยนศัตรู
หนึ่งตัว เพิ่มมันในเด็ค[b]ผจญภัยของคุณ