ข้ามาสี่คน

ค้นพบ มินเนี่ยนหนึ่งใบ แทนที่มินเนี่ยนศัตรูด้วย[b]มินเนี่ยนจากประเภทที่ค้นพบ