เพิ่มระดับเสียง

พลังฮีโร่ของคุณจะเรียก[b]แอนนอย-โอ-ทรอน[b]สองตัวจากนี้ไป