โรคระบาดเพลิง

ทำลายมินเนี่ยนฝ่ายคุณ[b]ทั้งหมด สุ่มทำลายมินเนี่ยน[b]ศัตรูตามจำนวนมินเนี่ยน[b]ที่ถูกทำลาย

มุกตลกของการ์ด

ไม่เท่าแดดเมืองไทยหรอก