แกนของอันราเฟต

พลังฮีโร่
เรียกโกเล็ม 4/3 ใช้พลังนี้ได้อีกครั้งหลังจาก[b]ฮีโร่ของคุณโจมตี