ย้อนเกล็ดเมอร์ล็อค

เรียกเมอร์ล็อค 7 ตัวจากเด็คคุณ

มุกตลกของการ์ด

เมอร์เอ๋ยเมอร์ล็อค ไม่ได้กระจอกรู้ไว้หนา ร้องเรียก "มรรกล" เดี๋ยวก็มา กลุ้มรุมเข่นฆ่าน่าเอ็นดู