แผ่นดินไหว

สร้างความเสียหาย[b] 5 แต้มให้มินเนี่ยนทั้งหมด จากนั้นสร้างความเสียหาย [b]2 แต้มให้มินเนี่ยนทั้งหมด

มุกตลกของการ์ด

ไม่ไหวแค่ไหนต้องทนให้ไหว