เจ้าของโรงแรมผู้กล้า

ยั่วยุ คำรามสู้ศึก: ได้รับ +2/+2 ต่อมินเนี่ยน[b]ฝ่ายคุณแต่ละตัว

มุกตลกของการ์ด

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้บริการมินเนี่ยน 1/1