อ่างเก็บมานา

ความเสียหายเวท +1

มุกตลกของการ์ด

ชีวิตติดอ่าง