อัจฉริยะ EVIL

คำรามสู้ศึก: ทำลายมินเนี่ยน[b]ฝ่ายคุณหนึ่งตัวเพื่อสุ่มเพิ่ม ลูกสมุน 2 ใบในมือคุณ

มุกตลกของการ์ด

มินเนี่ยนย่อมตกเป็นเหยื่อของคนฉลาด