สายลมอำนวยพร

ติดตัว
สื่อวิญญาณ ของคุณมี "เสียงสุดท้าย: มอบ +1/+1 ให้มินเนี่ยนทั้งหมดในเด็คคุณ"