ผู้เรียกร้องความยุติธรรม

โล่ศักดิ์สิทธิ์ สังหารโหด:[b] ได้รับ โล่ศักดิ์สิทธิ์