เลเซอร์เรืองรอง

ฟื้นพลังชีวิตให้เต็ม[b]เพื่อเอาชีวิตรอด[b]จากการทดสอบนี้!