เมคาธูน

เสียงสุดท้าย: ถ้าคุณ[b]ไม่มีการ์ดในเด็ค บนมือ และ ในสนาม ทำลายฮีโร่ศัตรู

มุกตลกของการ์ด

"ซอฟต์แวร์ของเจ้าจะล้มเหลว ผู้ใช้จะละทิ้งเจ้า เจ้าตกรุ่นไปแล้ว"