ผู้วิเศษวิซแบง

คุณเริ่มเกมโดยใช้หนึ่งใน[b]เด็ควิเศษของวิซแบง!

มุกตลกของการ์ด

จากคณะผู้วิเศษแห่งเวสต์ฟอล[b]อันเลื่องชื่อ