ขุดรากถอนโคน

พลังฮีโร่ เสียเกราะของคุณทั้งหมด[b] สร้างความเสียหายเท่าจำนวนนั้น[b]ให้มินเนี่ยนหนึ่งตัวแบบสุ่ม