โฉมงามอสูร

จู่โจม
หลังจากที่มินเนี่ยนตัวนี้[b]โจมตีมินเนี่ยนแล้วไม่ตาย เปลี่ยนมันเป็น 8/8