เทส เกรย์เมน

คำรามสู้ศึก: สร้างความเสียหาย 8 แต้ม[b]ให้มินเนี่ยนทั้งหมด[b]แล้วเลือกสมบัติ ติดตัว