เขี้ยวมรณะ

เสียงสุดท้าย: สร้าง[b]ความเสียหาย 1 แต้ม[b] ให้มินเนี่ยนทั้งหมด

มุกตลกของการ์ด

ขอกัดคำนึง - เคานท์ท่านหนึ่ง