ความมืด

เริ่มในสภาพ จำศีล
คำรามสู้ศึก: สับการ์ดเทียน 3 ใบ เข้าเด็คศัตรู ตื่นเมื่อจั่วได้ครบ

มุกตลกของการ์ด

ข้ายอมจุดเทียนเพียงเล่มเดียว ดีกว่าสาปแช่งความมืด แต่ทำทั้งสองอย่างเลยได้ก็ดี