ศิลาเวทอเมทิสต์

สูบชีวิต สร้างความเสียหาย[b] 5 แต้มให้มินเนี่ยนหนึ่งตัว (รับความเสียหายจาก[b]การ์ดของคุณเพื่ออัพเกรด)