ทางแยก

เลือกสองครั้ง - จั่วการ์ดหนึ่งใบ; มอบพลัง[b]โจมตี +1 ให้มินเนี่ยนของคุณ; ได้รับเกราะ 6 แต้ม

มุกตลกของการ์ด

ทางสามสายทอดยาวในถ้ำมืดมิด ข้าหลงทิศไม่รู้ควรไปทางไหน ขอเลือกเดินทางสายเปลี่ยวไม่ตามใคร ผลสุดท้ายถูกสไลม์ลากไปกิน