เบอร์เซิร์กเกอร์แห่งอะมานิ

พลังโจมตี +3 ถ้าพลังชีวิตไม่เต็ม

มุกตลกของการ์ด

ถ้าเบอร์เซิร์กเกอร์แห่งอะมานิถามว่า "มองหน้าหาเรื่องเหรอ?!" คำตอบที่ถูกต้องคือ "เปล่าครับพี่"

Card Sounds