จำศีลแช่แข็ง

มอบ +3/+3 ให้มินเนี่ยน[b]หนึ่งตัวและ แช่แข็ง มัน

มุกตลกของการ์ด

จำได้กี่ข้อแล้วล่ะ