ผู้กล้าในน้ำแข็ง

เสียงสุดท้าย: เพิ่มการ์ด[b]มินเนี่ยนระดับ ตำนาน แบบสุ่มหนึ่งใบในมือคุณ

Card Sounds