นักวิทยาศาสตร์โรคระบาด

คอมโบ: มอบ พิษ ให้มินเนี่ยนฝ่ายเดียวกัน[b]หนึ่งตัว

มุกตลกของการ์ด

ถ้าเจ็บเจียนตายแสดงว่ามันได้ผล!

Card Sounds