ฟรอสต์ลิช เจน่า

คำรามสู้ศึก: เรียกวิญญาณ[b]ธาตุน้ำ 3/6 วิญญาณธาตุ [b]ของคุณมี สูบชีวิต ในเกมนี้

มุกตลกของการ์ด

"อาร์ธัสน่ะแค่เด็กเอาแต่ใจ ไม่รู้ตัวหรอกว่าเขาเล่นอยู่กับสิ่งที่ไม่อาจควบคุมหรือเข้าใจได้ ออกมาข้างนอกสิ ข้าจะให้เจ้าได้เห็นพลังที่แท้จริงของบัลลังก์เยือกแข็ง"

Card Sounds