นักบวชแห่งนอร์ธไชร์

ทุกครั้งที่มีการฟื้นฟู[b]พลังชีวิตให้มินเนี่ยน จั่วการ์ดหนึ่งใบ

มุกตลกของการ์ด

พวกเขาคอยช่วยเหลือผู้ที่ถูกกดขี่และทุกข์ใจ แล้วก็ขายคุกกี้ด้วย

Card Sounds