วิญญาณน้ำค้างแข็ง

คำรามสู้ศึก: แช่แข็ง ตัวละครหนึ่งตัว

มุกตลกของการ์ด

เมื่อวิญญาณน้ำและวิญญาณน้ำแข็งผูกสัมพันธ์กันอย่าง[b]ลึกซึ้ง...

Card Sounds