จู่โจมวิญญาณ

สูบชีวิต สร้างความเสียหาย 1 แต้มให้มินเนี่ยนทั้งหมด

มุกตลกของการ์ด

ขอแนะนำให้ใช้ในสถานที่ที่วิญญาณถ่ายเทได้สะดวก